บทความวิชาการ

 

การพลังงานเพื่อปรับปรุงช่วงของการเคลื่อนไหว


การเปรียบเทียบการบำบัดทางกายภาพ กับ การรักษาแบบใช้พลังงานเพื่อปรับปรุงช่วงของการเคลื่อนไหวในผู้ที่มีข้อ จำกัด ของการเคลื่อนไหวไหล่

Energy Medicine: Current Status and Future Perspectives


Energy Medicine: Current Status and Future Perspectives

เวชศาสตร์พลังงาน


Energy Medicine is a word coined by three researchers who gathered at Boulder, Colorado, USA in the late 1980s. This is defined as any energetic or informational interaction with a biological system to bring back homeostasis in the organism.

บทความวิชาการ

 

การพลังงานเพื่อปรับปรุงช่วงของการเคลื่อนไหว


การเปรียบเทียบการบำบัดทางกายภาพ กับ การรักษาแบบใช้พลังงานเพื่อปรับปรุงช่วงของการเคลื่อนไหวในผู้ที่มีข้อ จำกัด ของการเคลื่อนไหวไหล่

Energy Medicine: Current Status and Future Perspectives


Energy Medicine: Current Status and Future Perspectives

เวชศาสตร์พลังงาน


Energy Medicine is a word coined by three researchers who gathered at Boulder, Colorado, USA in the late 1980s. This is defined as any energetic or informational interaction with a biological system to bring back homeostasis in the organism.

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

 
งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง พลังบําบัด ครั้งที่ 1
ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง พลังบําบัด ครั้งที่ 1 1st Energy Healing 2020 Conference ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร
ขอเลื่อนงานสัมมนาวิชาการเรื่องพลังบำบัด ครั้งที่1
เรื่อง ขอเลื่อนงานสัมมนาวิชาการเรื่องพลังบำบัด ครั้งที่1 เรียน โรงพบาบาลทุกแห่ง ผู้สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่องพลังบำบัด ครั้งที่1
สัมมนาวิชาการ เรื่อง พลังจิตคิดบวก
สัมมนาวิชาการ เรื่องพลังจิตคิดบวก ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

TEHA VIDEO 

TEHA FACEBOOK

 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง พลังจิต คิดบวก วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โดยนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
 FREE DISTANCE ENERGY HEALING - Can You Feel This?
 The DEEPEST Healing | Let Go Of All Negative Energy - Healing Meditation Music 432Hz

TEHA VIDEO 

 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง พลังจิต คิดบวก วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โดยนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
 FREE DISTANCE ENERGY HEALING - Can You Feel This?
 The DEEPEST Healing | Let Go Of All Negative Energy - Healing Meditation Music 432Hz

TEHA FACEBOOK